RegHunter

RegHunter

RegHunter là một công cụ để kiểm tra, sửa chữa sai lầm và giá khách quan Windows đăng ký
Người dùng đánh giá
3.8  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
RegHunter là một công cụ cho các người dùng một tương tác và dễ-dùng diện khác, sửa chữa sai lầm giá khách quan và những Windows đăng ký cho thích hợp diễn. Nó bao gồm nhiều hữu ích ấy cụ để dọn dẹp cái máy tính. Này bao gồm một khởi động dọn sạch, đĩa defragmenter, rác/tạm thời tập tin dọn sạch, và rộng lớn thể loại hệ thống optimizers.
Thông tin được cập nhật vào: