RegHunter

RegHunter 2.8

Solves various errors related to the system registry
Người dùng đánh giá
3.8  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.8.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Enigma Software Group USA, LLC
Optimizes your operating system's registry files by solving issues related to residual files from uninstalled or deleted applications. The tool also includes a duplicate file finder, file shredding capabilities as well as other hard-disk-related maintenance features.
RegHunter là một công cụ cho các người dùng một tương tác và dễ-dùng diện khác, sửa chữa sai lầm giá khách quan và những Windows đăng ký cho thích hợp diễn. Nó bao gồm nhiều hữu ích ấy cụ để dọn dẹp cái máy tính. Này bao gồm một khởi động dọn sạch, đĩa defragmenter, rác/tạm thời tập tin dọn sạch, và rộng lớn thể loại hệ thống optimizers.
Thông tin được cập nhật vào: